Skip to main content
Rapport

Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015

Rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015» viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet er lave. Mattilsynet har videre vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær. Beregningene viser at det ikke er helsefarlig å spise bæra med de målte nivåene av plantevernmidler.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Hovedsakelig jordbær, bringebær og blåbær. 288 prøver fra norskproduserte bær og 182 prøver fra importerte bær.

Tidsrom
2012-2015
Hva lette vi etter?

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i mat. I rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015» har NIBIO og Mattilsynet sammenstilt og sett nærmere på resultatene av analyser for rester av plantevernmidler i norske og importerte bær.

Hva fant vi?

Gjennom denne fireårsperioden er funnene av plantevernmiddelrester i jordbær, bringebær og blåbær på nivåer under de respektive akseptable daglige inntaksverdiene. Ingen av prøvene inneholdt plantevernmiddelrester over grenseverdiene. Totalt ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens det for importerte bær ble det påvist 54 ulike plantevernmidler.

Mattilsynet får ofte spørsmål om det er knyttet helsefare til bær som inneholder mange ulike plantevernmidler. Mattilsynet foretok en beregning hvor vi summerte maksimale funn av de seks mest påviste plantevernmidlene i jordbær, bringebær eller blåbær. Disse beregningene viser at en jevn eksponering ved disse nivåene av de påviste plantevernmidlene er vesentlig lavere enn akseptabelt daglig inntak (ADI).

Fil
Rester av plantevernmidler i bær (2012-2015) (PDF)