Skip to main content
Rapportserie

Rester av plantevernmidler i næringsmidler

Publisert

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2022

Overvåkingsprogrammet består av to deler; EU-koordinert kontrollprogram og nasjonalt kontrollprogram.

Hva ble undersøkt?

1142 prøver av frukt, grønnsaker, bær, andre vegetabilske produkter, inkludert bearbeidede produkter og animalske produkter fra landdyr.

151 prøver av økologiske produkter.

I den EU-koordinerte delen av kontrollprogrammet, der produktene rulleres i treårig syklus, ble det kontrollert bygg/byggmel, eple, fersken/nektarin, havre/havremel, hodekål, jordbær, salat, spinat, tomat, vin, kumelk, svinefett og barnemat.

Prøveuttaket var relativt jevnt fordelt mellom produkter produsert i Norge, EU/EØS og land utenfor EU/EØS. 

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Vegetabilske produkter ble analysert for 379 stoffer (plantevernmiddelrester og metabolitter), ved bruk av to multimetoder. Enkelte prøver ble analysert med spesialmetoder, der det kun søkes etter ett eller noen få plantevernmidler (totalt 61 stoffer).

Hva fant vi?

Det ble påvist rester av plantevernmidler i 40 % av de norske produktene, i 70 % av produktene fra EU/EØS og i 63 % av produktene fra land utenfor EU/EØS.

Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 40 prøver (3,5 %). Av disse ble 28 prøver (2,5 %) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet.

Det var overskridelser i to prøver av norske produkter (grønnkål), i to prøver i produkter fra EU/EØS (spinat og hvitvin) og i 24 prøver fra land utenfor EU/EØS (avokado, bordoliven i lake, bønner med belg, erter med belg, ingefærrot, kvede, malt koriander, mandel, paprika, pærer, ris, rosiner, te og vårløk).

Overskridelsene i produkter fra Norge og EU/EØS, ble vurdert å ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. 14 av overskridelsene i produkter fra land utenfor EU/EØS ble det vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker.

I to økologiske produkter ble det funnet rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon (hvitløk fra Spania og tomat fra Norge).

Hvem utførte oppdraget?

NIBIO

Fil
Rapport_Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2022 (PDF)

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2016

Hva ble undersøkt?
 • 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer.
 • Dette omfattet 111 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra 57 forskjellige land.
Tidsrom
2016
Hva lette vi etter?

Rester av plantevernmidler, og funn av plantevernmiddelrester over de fastsatte grenseverdiene i de undersøkte næringsmidlene.

Hva fant vi?
 • Det ble funnet plantevernmidler over grenseverdi i 45 prøver (3,4 %). 31 av disse var fra land utenfor EU.
 • Etter at analyseusikkerheten ble trukket fra, ble 28 av disse 45 prøvene (2,1 %) regnet som overskridelse.
 • I to prøver av norske jordbær ble det påvist overskridelse av tolylfluanid. Begge prøvene var produsert på samme gård og plantevernmidlet var brukt ulovlig. Dette førte til at lisensen for å kunne bruke sprøytemidler ble trukket tilbake for to år.
 • Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 35 % av prøvene. Av norske produkter var det tre prøver av jordbær med rester av syv ulike plantevernmidler.
 • Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i prøver av barnemat og i prøver av animalsk opprinnelse.
 • Det ble ikke påvist glyfosat i rugprøver.
 • Det ble analysert 111 prøver av økologiske produkter.
  • HER Det ble påvist funn av spinosad i salat fra Spania og spinat fra Italia. Spinosad er et godkjent virkestoff i økologisk produksjon.
  • HER Det ble også påvist funn av benzalkonium klorid (BAC) over gjeldende grenseverdi i en prøve av salat fra Italia.

Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjon fra år til år anser Mattilsynet for å være normalt. Vi vil likevel følge utviklingen for å se om økningen fra 2015 til 2016 er av tilfeldig karakter.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_ Rester av plantevernmidler 2016 (PDF)

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2017

Analyseresultatene for samtlige prøver i 2017 viste at det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3 %). Av disse ble 14 prøver (1,1 %) regnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i norske prøver.

Hva ble undersøkt?

1283 prøver av ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Dette omfattet 101 ulike vareslag av frukt, grønnsaker, barnemat, animalske produkter, korn/ris og andre næringsmidler fra 60 forskjellige land.

Tidsrom
2017
Hva lette vi etter?

Rester av plantevernmidler, og funn av plantevernmiddelrester over de fastsatte grenseverdiene i de undersøkte matvarene.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

 • Det var ingen funn av plantevernmiddelrester over grenseverdi i norske prøver.
 • Det ble funnet plantevernmidler over grenseverdi i 17 prøver (1,3%). 12 av disse var fra land utenfor EU/EØS.
 • Etter at analyseusikkerheten ble trukket fra, ble 14 av disse provene (1,1 %) regnet som overskridelse.
 • Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 34 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 16 ulike plantevernmidler, men ingen av funnene var over grenseverdien. Av norske produkter var det to prøver av jordbær med rester av 9 ulike plantevernmidler i samme prøve. Ingen av prøvene hadde funn over grenseverdien.
 • Det ble påvist rester av totalt 132 ulike plantevernmidler. Det er soppmidlene boskalid, fludioksonil og imazalil som ble hyppigst påvist.
 • Det ble påvist glyfosat i 8 av 13 byggprøver, alle fra Norge.
 • Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i barnemat og animalske produkter.
 • Av 95 økologiske prøver, ble to prøver fulgt opp. Det ene tilfellet skyldtes avdrift fra konvensjonelle naboeiendommer og det andre tilfellet skyldtes manglende rengjøring ved et prosesseringsanlegg.

Resultatene fra overvåkingen viser at det er en nedgang i antall overskridelser i forhold til 2016. Det er kun meldt inn én prøve i EUs rapporteringssystem for helsefarlige funn i matvarer (RASFF).

Dette er det laveste antallet av helsefarlige funn som er påvist i perioden 2014 til 2017.

Tall- og prøvegrunnlaget varierer imidlertid fra år til år. Det er derfor naturlig at det vil kunne være variasjoner innenfor de nivåer som er påvist.

Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2017 (PDF)

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2018

Varene var både norske og fra EU-området. Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 25 prøver (2,2 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser. Det var ingen funn over grenseverdi i prøver av norske næringsmidler.

Hva ble undersøkt?

1155 prøver av ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Tidsrom
2018
Hva lette vi etter?

Rester av 350 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.

Hva fant vi?

   
Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt.

 • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) ble det for frukt påvist rester av plantevernmidler i 72 % av prøvene, hvorav 2,8 % (10 prøver) hadde funn over grenseverdi. Av disse ble seks av prøvene betegnet som overskridelser.
 • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 81 %, hvorav én prøve viste funn over grenseverdi.
 • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 48 % av prøvene, hvorav 1,9 % (9 prøver) viste funn over grenseverdi. Av disse var syv prøver overskridelser.
 • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 50 % av prøvene, hvorav en prøve inneholdt funn over grenseverdi, som også ble betegnet som en overskridelse.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport_ Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2018 (PDF)

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2020

Hva ble undersøkt?

Ferske, fryste og prosesserte matvarer.

Tidsrom
2020
Hva lette vi etter?

Rester av 353 forskjellige virksomme stoffer fra plantevernmidler.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt:

 • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 27 prøver (2,4 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser.
 • To av prøvene med overskridelser kom fra Norge (kruspersille og stangselleri), mens én prøve av pærer og én prøve av sharon-frukt kom fra EU/EØS-land. De resterende 13 prøvene (tørkede bønner, klementiner, pasjonsfrukt, ris, te, timian og tomat) var importerte produkter fra tredjeland.
 • I det totale overvåkingsprogrammet (uten økologiske produkter) var vel 50 % av prøvene uten plantevernmiddelrester. 
 • For frukt ble det påvist rester av plantevernmidler i 70 % av prøvene.
 • For bær ble det påvist rester av plantevernmidler i 89 %. Det var ingen funn over grenseverdi.
 • For grønnsaker ble det påvist rester av plantevernmidler i 45 % av prøvene.
 • For urter ble det påvist rester av plantevernmidler i 42 % av prøvene.
 • I økologiske produkter ble det påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon i to av 167prøver.
 • I barnemat ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.
 • I animalske produkter (fett fra fjørfe og storfelever)
 • ble det ikke påvist rester av plantevernmidler
 • Det høyeste antall funn i en og samme prøve ble funnet i rosiner fra Tyrkia. Den inneholdt rester av 15 ulike plantevernmidler. Beregningsmodell for vurdering av flere plantevernmidler i en prøve viste at prøven ble vurdert trygg å spise.
 • Høsten 2020 ble det funnet høye verdier av etylenoksidinnhold i sesamfrø importert fra India. Dette førte til tilbaketrekking/ tilbakekalling av store mengder sesamfrø og produkter hvor sesamfrø har vært brukt.
 • Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), juni 2021.
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og NIBIO

Fil
Rapport - Plantevernmidler i næringsmidler 2020 (PDF)

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2021

Hva ble undersøkt?

1107 prøver av frukt, grønnsaker, bær, andre vegetabilske produkter, inkludert bearbeidete produkter og animalske produkter fra landdyr. 119 prøver av økologiske produkter.

Tidsrom
2021
Hva lette vi etter?

Vegetabilske produkter ble analysert for 367 stoffer (plantevernmiddelrester og metabolitter) ved bruk av to multimetoder. I tillegg ble enkelte av prøvene analysert med spesialmetoder der det kun søkes etter ett eller noen få plantevernmidler (totalt 58 stoffer). Totalt ble det analysert for 425 forskjellige stoffer i vegetabilske produkter.

Hva fant vi?

Innholdet av plantevernmiddelrester i norske næringsmidler er lavt:

 • Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 39 prøver (3,5 %). Av disse ble 24 prøver (2,2 %) vurdert til å være overskridelser etter korrigering for måleusikkerhet.
 • Ingen funn over grenseverdi i norske produkter.
 • 68 % av prøvene av norske produkter var helt uten funn av plantevernmiddelrester. 35 % av prøvene fra EU/EØS var uten funn, og 30 % av prøvene fra resten av verden.
 • Overskridelsene av grenseverdi var i appelsiner, bladpersille, bringebær, tørkede bønner, chilipepper, fersken, hvetemel, kirsebær, litchi, mandariner, pomelo, ris, spinat, stjernefrukt og vårløk.
 • I to økologiske produkter ble det funnet rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon. Det var én overskridelse av grenseverdi for klorpyrifos i et parti økologiske sesamfrø, som ble vurdert å kunne medføre akutt helsefare for forbruker. Det andre funnet ble vurdert å skyldes uunngåelig forurensning, og var derfor ikke var et brudd på økologiregelverket.
Hvem utførte oppdraget?

NIBIO

Fil
Rapport - Plantevernmiddelrester i næringsmidler 2021 (PDF)