Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikorangering av fremmedstoffer for overvåking i mat, drikke og kosttilskudd

For å få et bedre kunnskapsgrunnlag har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en risikorangering av fremmedstoffer i mat, drikke og kosttilskudd. Risikorangeringen vil inngå i Mattilsynets grunnlag for regulering og overvåking av fremmedstoffene.

Publisert
Hva ble undersøkt?

VKM har vurdert hvilke stoffer i mat, drikke og kosttilskudd som kan utgjøre en potensiell helserisiko. De har utviklet en metode for å rangere stoffene som er inkludert i oversikten og brukt denne til risikorangeringen. I tillegg har VKM vurdert hvilke matvarer som er mest relevante å overvåke for hver av stoffene i oversikten

Hva er vurderingen?

Oversikten over stoffer i mat, drikke og kosttilskudd som kan utgjøre en potensiell helserisiko inkluderer naturlige giftstoffer, metaller og metalloider, persistente organiske miljøgifter, aromastoffer, tilsetningsstoffer, prosessfremkalte stoffer, såkalte «andre stoffer», og sporstoffer.

Stoffene ble rangert ut ifra hvor toksiske de er, grad av eksponering i befolkningen, mulige sårbare grupper og eventuell mangel på kunnskap om eksponering og toksisitet.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten: Fremmedstoffer i mat: identifisering og risikorangering

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Hva gjør Mattilsynet videre?

VKMs vurdering er et nytt og viktig verktøy som vil bidra til at Mattilsynet kan være mer kunnskapsbaserte i prioriteringen og overvåkingen av fremmedstoffer i mat i fremtiden. Vurderingen vil også brukes til å utvikle regelverk og gi innspill til departementene, samt i veiledning til virksomheter, forbrukere og andre grupper i samfunnet.

Offentliggjort