Til hovedinnhold
Risikovurdering

Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk

På oppdrag fra Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert polybromerte difenyletere (PBDE) i oppdrettslaks.

Publisert

VKM konkluderer med at det  ikke anses  å være helsefare forbundet med å spise fisk med de målte PBDE-nivåene, selv med et antatt høyt konsum av fisk.

Les VKMs omtale av risikovurderingen og se rapporten :Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk

Offentliggjort