Offentlig journal og innsyn

Mattilsynets offentlige journal er publisert på eInnsyn.

Publisert

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste som statlige virksomheter bruker til å publisere egne postjournaler/postlister på internett. Her kan du søke etter dokumenter som er mottatt, sendt eller opprettet av Mattilsynet, samt bestille innsyn.

Søk i Mattilsynets offentlige journal (einnsyn.no)

Ønsker du innsyn i dokumentasjon som ikke finnes på eInnsyn, send en e-post til innsynshenvendelser@mattilsynet.no. Dette kan for eksempel gjelde innsyn i kampanjer, sammenstillinger osv.

Mattilsynet utsteder store mengder av helsesertifikater og godkjenninger av planteimport. Disse publiseres ikke på eInnsyn på grunn av mengden og innhold som er unntatt offentligheten etter offentleglova (lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) § 13 første ledd jf. forvaltningsloven (lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker) § 13 første ledd nummer 2.

Se også: Informasjon om innsyn i dyrevelferdssaker

Eldre postjournaler

Mattilsynet har levert postjournaler til eInnsyn siden januar 2018. Ønsker du innsyn i dokumenter fra før januar 2018, kan du sende en e-post til innsynshenvendelser@mattilsynet.no.