Autorisasjonskurs for førstegangsbevis

Du må gå på kurs for å få et autorisasjonsbevis. Det er også krav at du må ha yrkesmessig behov for å kjøpe eller bruke plantevernmidler. 

Publisert
  • Kurset for å få førstegangsbevis består av en teoretisk del, en obligatorisk praksisdag og eksamen.
  • Teoridelen gjennomføres som fysisk kurs, eventuelt som webinar. Eksamen er en skriftlig prøve på 1 time. Eneste tillatte hjelpemiddel er kalkulator. 
  • Kontakt landbrukskontoret i kommunen for å få autorisasjonsbeviset etter bestått eksamen. De vurderer om du kvalifiserer til autorisasjon og bestiller i så fall autorisasjonsbeviset. Det tar 5-6 uker fra bestilling til utsending av bevis. Hvis du trenger beviset med en gang, kan landbrukskontoret skrive ut en midlertidig autorisasjon.  

Påmelding og kursinnhold

Det er Statsforvalterens landbruksavdeling i hvert enkelt fylke som har ansvar for at det blir gitt kurstilbud. Kontaktinfo til statsforvalteren finnes under hvert enkelt fylke på nettsidene til Statsforvalterens landbruksavdeling (statsforvalteren.no) har oversikt over kurstilbudene i ditt fylke.

Alternativt kan du kontakte lokale kursarrangører direkte, for eksempel Norsk Landbruksrådgivning (nlr.no) (hovedsakelig kurs for åkersprøyte), Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget (soasenter.no) (kurs for ryggsprøyte), Studieforbundet næring og samfunn (naeringogsamfunn.no), fagskoler og landbruksforvaltningen i kommunene. 

Se mer detaljert informasjon om innholdet i autorisasjonskurset i regi av statsforvalteren (PDF).Du får kursmateriell fra din kursarrangør.

Praktisk informasjon om eksamen

Eksamen består av flere deloppgaver som besvares med avkryssing, et ord/utrykk eller med beregning. Du vil også få en etikett som brukes til å besvare enkelte spørsmål. Eksamensoppgavene er tilpasset sprøyting i korn, fôrvekster eller grøntanlegg. For andre kulturer vil oppgavene være mer generelle.

Personer med spesielle behov kan få innvilget utvidet eksamenstid eller muntlig eksamen. Muntlig eksamen avholdes etter avtale, for eksempel med landbrukskontoret i kommunen.

Du har en klagefrist på 3 uker etter at resultatet fra eksamen foreligger. Alle som deltar på autorisasjonskurs og består eksamen får et kursbevis. 

Nyttig materiell til bruk i etterkant av kurset 

Plantevernmidler – godkjenning og bruk 

 Advarselplakater for bruk av plantevernmidler

Plantevernjournal

Sprøyteteknikk og funksjonstesting

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler