Beregning og innkreving av miljøavgift

Produsenter og importører av plantevernmidler skal betale miljøavgift for plantevernmidler. Importøren betaler miljøavgiften basert på importert mengde plantevernmidler.

Publisert

Beregning av miljøavgift for plantevernmidler til profesjonell bruk

plantevernmiddelets risikonivå.jpeg
plantevernmiddelets risikonivå. Foto: Mattilsynet

For plantevernmidler til profesjonell bruk beregnes miljøavgiften basert på plantevernmiddelets helse- og miljøegenskaper. Plantevernmidler med høyere risiko for helse og miljø får dermed høyere avgift.

Miljøavgiften beregnes som følger:

Avgift per kilo eller liter = Basisavgift x faktor x (1000 / normert arealdose)

Basisavgiften fastsettes av regjeringa og er lik for alle plantevernmidler: 2,50 kroner per dekar (i 2019). 1 dekar (daa) = 0,1 hektar (ha).

Normert arealdose (NAD) ) er maksdose per behandling i gram eller milliliter per dekar for plantevernmiddelets hovedkultur.

Faktoren er basert på plantevernmiddelets risikonivå etter tabellen på toppen av artikkelen.

Beregning av miljøavgift for hobbypreparater

Hobbypreparater havner alltid i én av to avgiftsklasser:

  • Avgiftsklasse 6: Hobbypreparater som må utblandes
  • Avgiftsklasse 7: Hobbypreparater som er klar til bruk

Innkreving av miljøavgift

Alle foretak som importerer plantevernmidler skal være registrert hos Mattilsynet. Miljøavgiften innrapporteres to ganger årlig, en for 1. til 3. kvartal og en for 4. kvartal. Importørene får tilsendt informasjon om hvordan innrapporteringen skjer i forkant av hver innrapportering.

Les mer om importører og forhandlere av plantevernmidler

Les mer