Hvordan søke godkjenning av plantevernmidler

Informasjon om ulike søknadstyper og krav knyttet til søknadsprosessen for godkjenning av plantevernmidler.

Publisert

Innhold på denne siden

 1. Informasjon om søknadsprosessen for plantevernmidler
 2. Søknadstyper
 3. Godkjenning av et nytt plantevernmiddel
 4. Veiledere - guidance documents
 5. Nasjonale krav for miljørisikovurderinger av plantevernmidler
 6. Gebyrer for å vurdere godkjenning av plantevernmidler
 7. Fornyelse av godkjenning av plantevernmidler
 8. Endring av godkjenning av et plantevernmiddel
 9. Krav til godkjenningsinnehaver og importør etter vedtaket
 10. Tilbaketrekking av en godkjenning
 11. Avviklingsperioder (utfasing)
 12. Vern av opplysninger (databeskyttelse)
 13. Import og omsetning av beisede frø (beiset såvare)
 14. UFI-koder ikke en del av Mattilsynets vurdering av etiketten til plantevernmidler