Funksjonstest av spredeutstyr

Utstyr som brukes til spredning av plantevernmidler, må være i god stand og fungere som det skal.

Publisert

Derfor har vi krav til testing av spredeutstyr. Dette er viktig for å sikre at plantevernmidlene påføres på riktig måte og med riktig dose. Også sprøyter som brukes i økologisk produksjon skal funksjonstestes.

For gamle sprøyter som ikke lenger brukes i yrkesmessig sammenheng, er det ikke krav til funksjonstest med mindre de senere tas i bruk igjen.

Eier eller bruker av spredeutstyr er ansvarlig for at spredeutstyret er grundig rengjort og grovtestet på forhånd, og skal selv være til stede under funksjonstesten.
 

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Direktiv 2009/128/EF, artikkel 8