Til hovedinnhold

Produsenter, importører og distributører

Virksomheter som skal importere, produsere eller selge plantevernmidler skal registreres hos Mattilsynet.

Publisert

En slik registrering er ikke nødvendig for virksomheter som bare selger "klar til bruk"-preparater, til bruk i hobbyhager, på stueplanter med mer.

Virksomheter må følge regler om blant annet informasjonsplikt, internkontroll, returplikt og rapportering.

Regelverk

Forskrift om plantevernmidler

Direktiv 2009/128/EF, artikkel 5, 6 og 13