Slik kan du vite om et plantevernmiddel er godkjent

Se hvor du finner informasjon om godkjente plantevernmidler.

Faglig oppdatert

Alle godkjente plantevernmidler skal ha godkjent norsk etikett, og all bruk av plantevernmidler skal skje i samsvar med etiketten. 

Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

I listen over godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater finner du godkjente plantevernmidler med opplysninger bl.a. om innhold av virksomme stoffer/organismer og godkjenningsperiode.. Tabellen kan sorteres på preparatnavn eller virksomt stoff/organisme. Under avansert søk er det mulig å filtrere på preparattype (f.eks. ugrasmidler, soppmidler, skadedyrmidler) eller på særskilte krav som avdriftsreduksjon eller krav til vegetert buffersone. Du finner etikettene ved å trykke på lenken i registreringsnummeret.

Se listen over godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Midlertidige tillatelser

Enkelte plantevernmidler har unntaksgodkjenninger som gjelder for en begrenset periode. Disse finner du i listen over midlertidige tillatelser. 

Se listen over midlertidige tillatelser

Preperater og etiketter som er i en avviklingsperiode

Prepararater som avvikles på grunn av endret eller tilbakekallet godkjenning, finner du i lisen over preparater og etiketter som er i en avviklingsperiode. Avviklingsperioden er opp til seks måneder for import og omsetning og ytterligere 12 måneder for bruk og lagring. Mattilsynet kan imidlertid gi kortere frist for avvikling dersom årsaken til avviklinga er knyttet til vern av menneskers og dyrs helse eller miljøet.

Se listen over preparater og etiketter som er i en avviklingsperiode

Off-label og Minor use-utvidelser

Preparater med utvidet bruksområde finner du i listene over preparater på off-label og minor use-utvidelser. 

Se listen over preparater på off-label

Se listen over minor use-utvidelser

Øvrige lister

Det finnes egne lister for godkjente nytteorganismer og preparater som kan tillates brukt i økologisk landbruk. Godkjente nytteorganismer er også godkjent for økologisk bruk. 

Se listen over godkjente nytteorganismer

Se listen over preparater som kan tillates brukt i økologisk landbruk

Videre kan du se disse listene:

Preparater og etiketter som ikke lengre er godkjent

Utgåtte midlertidige tillatelser

Godkjente hobbypreparater

Basisstoffer