Til hovedinnhold

Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem

Vannforsyningssystem som produserer mer enn 10 kubikkmeter drikkevann eller som forsyner sårbare abonnenter med drikkevann, må ha plangodkjenning. 

Publisert

Dere søker om plangodkjenning i Mattilsynets skjematjenester. Logg inn via ID-porten/Altinn.

Hvis dere skal etablere et nytt vannforsyningssystem, bruker dere skjemaet "Vannforsyningssystem – plangodkjenning eller registrering".

Hvis dere skal endre et godkjent system, dere skjemaet "Endre informasjon om vannforsyningssystem". Hvis endringene har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann, behandler Mattilsynet meldingen som en søknad om plangodkjenning.

Du kan bruke Veiledning til skjematjenesten for drikkevann under selve utfyllingen. Her får du mer informasjon om hva du må oppgi i hvert enkelt felt.

 

Mattilsynets skjematjeneste