Undersøk din egen bigård - registrere undersøkelsene

Faglig oppdatert

Hvis du har undersøkt din egen bigård før du flytter bier, skal du bruke skjemaet "Registrer/oppdater birøkt" i Mattilsynets skjematjeneste for å registrere undersøkelsene.

I skjemaet velger du da "Egensertifisert bigård" i feltet "Type bigård". For å registrere hvor lenge bigården er sertifisert, fyller du inn dato for når alle nødvendige undersøkelser er uført i feltet "Sertifisert fra". Datoen i feltet "Sertifisert til" blir da automatisk satt to år senere. Hvis du ikke registrerer en ny fra-dato før den registrerte til-datoen utløper, blir bigårdens status automatisk satt tilbake til "Ikke-sertifisert bigård".

Mattilsynets skjematjeneste