Til hovedinnhold
Tilbaketrekking

Importøren A la Carte Produkter AS trekker tilbake østers fra Frankrike etter mistanke om Norovirus

Publisert

Ronce østers fra Frankrike trekkes tilbake etter melding om flere syke med symptomer på Norovirus. Østersene er solgt til restauranter, grossister og delikatesseutsalg i hele landet, og sykdomstilfellene er meldt fra flere ulike restauranter.

A La Carte Produkter AS ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det eller levere tilbake til der det ble kjøpt. I delikatesseutsalgene blir østers solgt uemballert og uten merking. Dersom du er usikker på om du har kjøpt østers fra de berørte partiene kan du ta kontakt med utsalgsstedet, eller kaste de.

Matforgiftning med Norovirus kan gi akutt kvalme, oppkast, magesmerter og/eller diaré. I tillegg kan man få influensaliknende symptom som feber, muskel- og leddverk og hodepine. Sykdommen er vanligvis mild og går over av seg selv etter 1-3 dager hos ellers friske personer. 

Østers spises ofte rå uten varmebehandling, og fra naturens side kan østers oppkonsentrere virus ved filtrering av vannet de lever i. Østers kan dermed gjøre oss syke når de spises. Norovirus er den vanligste årsaken til det vi vanligvis omtaler som «omgangssyke», og i perioder med høy forekomst av Norovirus i befolkningen øker også risikoen for å bli syk av å spise østers.

Koking og steking dreper Norovirus, men det er usikkert om damping har tilstrekkelig effekt.

Produktnavn
Ronce østers
Virksomhet som trekker tilbake varen
A la Carte Produkter AS
Produksjonsvirksomhet
David Hervé, Frankrike
Lot-nummer
24094RON3 med pakkedato 28.02.2024 og 24114RON3 med pakkedato 06.03.2024.
Kontaktinformasjon

A La Carte Produkter AS, Monica Skålvoll, tlf. 97515690