Til hovedinnhold

Bruk av dyreblod for opptrening av ettersøkshunder

Mattilsynet tillater bruk av dyreblod for opptrening av ettersøkshunder.

Publisert

For opptrening av ettersøkshunder er det vanlig å bruke blodsporing som krever tilgang på dyreblod. Blodet som brukes til blodsporing skal komme fra friske dyr. Dette er for å sikre at det brukes blod som ikke kan inneholde smittestoff. Bruk av dyreblod til blodsporing kommer inn under reglene om animalske biprodukter.

Slik kan du som hundeeier eller hundeklubb skaffe dyreblod

Kjøpe pakninger med matblod i frysedisken i dagligvarebutikken

Matblod er produsert ved slakterier som samler opp blod fra friske dyr som er slaktet for konsum. Matblod er trygt å bruke til trening av hund med blodsporing.

Kjøpe dyreblod direkte fra slakterier som har rutiner for oppsamling av blod fra friske dyr som slaktes til konsum

Dette kan være blod som slakteriene samler opp under slaktingen for å pakke som matblod. Slakterier som ikke produserer matblod, kan også ha rutine for å samle opp blod under slaktingen med tanke på levering av blodet som animalske biprodukter.

Hundeeiere/hundeklubber som kjøper dyreblod direkte fra slakterier, for å bruke blodet til blodsporing, må registrere seg som spesiell bruker av animalske biprodukter (se informasjon under).

Slakterier skal ikke levere ut blod fra svin. Dette er for å hindre spredning av afrikansk svinepest. Det er opp til slakteriet om de vil selge blod til dette formålet.

Jeger/hundeeier kan benytte blod fra jaktede dyr til blodsporing

Blodsporingen skal da foregå i det samme området som det jaktede dyret levde i. Det skal ikke benyttes blod fra dyr i svinefamilien. Dette er for å hindre spredning av afrikansk svinepest.

Dersom det skal brukes blod fra jaktet hjortevilt, må en ta hensyn til fare for skrantesjuke. Blod fra dyr som skal testes for skrantesjuke, kan ikke brukes til blodsporing før det foreligger negativt prøvesvar. 

Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke (hjortevilt.no).

Registrering som "spesiell bruker av animalske biprodukter" for hundeeiere/hundeklubber som vil kjøpe dyreblod direkte fra slakterier

Hundeeiere/hundeklubber som vil kjøpe dyreblod direkte fra slakterier må registrere seg som spesiell bruker av animalske biprodukter. Dette gjelder både når det kjøpes blod som slakterier normalt pakker som matblod og blod fra slakterier som har en enklere rutine for å samle opp blod får å omsette det som animalsk biprodukt. Blodet skal oppfylle kravene som animalsk biprodukt kategori 3.

Registrering som spesiell bruker gjøres ved innlogging på Mattilsynets skjematjeneste. 

Slik gjør du

  • I Mattilsynets skjematjeneste velger du fane "Skjema" og så "Andre skjema"
  • Velg skjema "Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet"
  • Velg aktivitet "Seksjon X Spesielle brukere"
  • Velg anleggstype "Anlegg med fast beliggenhet"
  • Registrer stedsinformasjon ved å navigere på kartet til din adresse, evt adresse til hundeklubben du skal registrere
  • Fyll ut informasjon om kontaktperson
  • Velg produksjonsform "Andre aktiviteter (OTHER)", og spesifisér i fritekstfelt "Dyreblod til opptrening av hund"
  • Velg kategori "Kategori 3"
  • Velg produkttyper ut "Ingen produkter (NOPRD)"
  • Kontroller opplysningene dine og send inn

Når du registrerer deg, får du et registreringsnummer/biproduktnummer. Nummeret ditt finner du når du logger deg inn på nytt i skjematjenesten under fanen «Oversikt».

Hvis du kjøper blod fra et slakteri, må du oppgi biproduktnummeret. Du må også holde oversikt over det blodet du har kjøpt fra slakteri (dato, mengde), for eksempel ved å arkivere handelsdokumentet som skal følge med kjøpet. Dersom registreringen er gjort på vegne av en hundeklubb, må hundeklubben ha system for å holde oversikt over innkjøpt dyreblod.

Bli kjent med regelverket om animalske biprodukter: Veileder for animalske biprodukter

Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet

Dette skjemaet bruker du for å søke om godkjenning eller registrering av virksomhet etter forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Virksomheten tildeles et godkjenningsnummer eller registreringsnummer, og publiseres på Mattilsynets liste over godkjente produkter og virksomheter.

Alle søknader om godkjenning krever saksbehandling.

Liste over type animaliebiprodukt-virksomheter (PDF)

Gå til Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften