Pollen som fôr til honningbier

Pollen (biepollen) er et animalsk biprodukt og må oppfylle kravene i animaliebiproduktregelverket for å kunne omsettes for bruk i fôrblanding.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Biepollen er et animalsk biprodukt
  2. Regler om biepollen til fôr til bier
  3. Innførsel av biepollen
  4. Fôrblanding til bier