Veileder om nye regler for bruk av legemidler til dyr

Veilederen forklarer de nye reglene for bruk av legemidler som følger av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr. 

Publisert

Innhold på denne siden

 1. Innledning og bakgrunn
 2. Hvilke deler av forordning (EU) 2019/6 er spesielt relevante for dyrehelsepersonell?
 3. Veterinærresept (art. 105)
 4. Valg av legemidler til dyr (art. 106 nr.1)
 5. Valg av legemidler til ikke-matproduserende dyr (art. 112)
 6. Valg av legemidler til matproduserende dyr (art. 113)
 7. Valg av legemidler til matproduserende akvatiske dyr (art. 114)
 8. Tilbakeholdelsestider (art. 115)
 9. Bruk av antimikrobielle legemidler (art. 107)
 10. Vedlegg
 11. Ofte stilte spørsmål om legemidler til dyr