Godtgjørelse for å melde fra om syke og døde villsvin

Mattilsynet utbetaler en godtgjørelse på 4000 kroner til dem som melder fra om syke og selvdøde villsvin.

Faglig oppdatert
Villsvin
Villsvin kan spre smitte til svinebesetninger.

Disse dyrene får du godtgjørelse for å melde fra om:

  • Syke dyr
  • Dyr som har dødd av seg selv i naturen
  • Påkjørte dyr (skadde og døde)

Du må enten kunne vise oss funnstedet eller oppgi nøyaktig kartreferanse når du er i kontakt med oss. Vi utbetaler kun godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen slik at vi kan ta prøver av dem.

Vi trenger ikke ferskt prøvemateriale for å analysere prøver for afrikansk svinepest. Dersom det kun er beinrester igjen av kadaveret, er det fortsatt mulig å ta, og analysere prøver fra kadaveret. Det gjør derfor ingenting om kadaveret har ligget en stund.

Ring 22 40 00 00 for å varsle oss. Vi tar imot meldinger om døde og syke villsvin hele døgnet.

Mattilsynet utbetaler også godtgjørelse for prøvetaking av dyr som er skutt under jakt og godtgjørelse til grunneiere for villsvin felt på deres eiendom.