Til hovedinnhold

Godtgjørelse for å melde fra om syke og døde villsvin

Mattilsynet utbetaler en godtgjørelse på 3000 kroner til dem som melder fra om syke og selvdøde villsvin.

Faglig oppdatert
Villsvin
Villsvin kan spre smitte til svinebesetninger.

Disse dyrene får du godtgjørelse for å melde fra om:

  • Syke dyr
  • Dyr som har dødd av seg selv i naturen
  • Påkjørte dyr (skadde og døde)

Du må enten kunne vise oss funnstedet eller oppgi nøyaktig kartreferanse når du er i kontakt med oss. Vi utbetaler kun godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen så vi kan ta prøver av dem.

Ring 22 40 00 00 for å varsle oss. Vi tar imot meldinger om døde og syke villsvin hele døgnet.

Mattilsynet utbetaler nå i tillegg godtgjørelse for prøvetaking av dyr som er skutt under jakt.