Grunneiere kan få godtgjørelse for villsvin felt på sin eiendom

Du som er grunneier, kan få godtgjørelse for villsvin felt på din eiendom.

Faglig oppdatert

Godtgjørelsen er på 4000 kroner per felte dyr. Det er Mattilsynet som utbetaler godtgjørelsen. 

Vi ønsker å ha færrest mulig villsvin på et minst mulig geografisk område i Norge, i praksis betyr dette at man ikke ønsker villsvin i Norge.

Dette er et viktig forebyggende tiltak mot den alvorlige smittsomme svinesykdommen afrikansk svinepest.

Mattilsynet innfører dette tiltaket som en midlertidig ordning for å se om det gir ønsket effekt med raskere reduksjon av villsvinbestanden i Norge.

Mattilsynet utbetaler i tillegg godtgjørelse for prøvetaking av dyr som er skutt under jakt.

Godtgjørelse til grunneier som ikke driver næringsvirksomhet

Godtgjørelse for villsvin felt på din eiendom kan sendes inn på dette skjemaet:

Skjema for villsvin felt hos grunneier etter 23.10.2023

Skjemaet må inneholde informasjon om hvilken jeger som har jaktet de villsvinene som du søker godtgjørelse for, om det tas prøver av disse, og kontaktinfo til jeger. Godtgjørelsen er ikke avhengig av at jeger sender inn krav om godtgjørelse for innsending av prøver av det felte dyret.

Skjemaet sendes inn til: villsvin@mattilsynet.no.

Godtgjørelse til grunneier som driver næringsvirksomhet

Du kan få utbetalt godtgjørelsen til en registrert virksomhet. Se under for hvordan du sender inn krav. Godtgjørelsen går inn i virksomhetens regnskap. 

Virksomheter som er mva-pliktige, skal legge mva til godtgjørelsen på 4000 kroner per dyr. 

Virksomheter som ikke er mva-pliktige, fakturerer samme takst; 4000 kroner per dyr eks. mva. 

Sende faktura som EHF

Vi ønsker helst at du sender oss faktura på EHF-format. Mattilsynets organisasjonsnummer er 985399077. I feltet «Deres ref.» skriver du M32300 10716101. Les mer om å sende EHF til Mattilsynet

Det må også oppgis informasjonen som trengs for å koble de felte dyrene til spesifikke jegere på spesifikke fellingsdatoer. Det vil si informasjon om hvilken jeger som har jaktet de enkelte villsvinene som du søker godtgjørelse for, om det tas prøver av disse, og mobilnummer til den enkelte jeger.

Sende faktura på e-post

Hvis du ikke kan sende EHF, kan du sende faktura på e-post til fakturamottak@mattilsynet.no. Fakturaen må inneholde virksomhetens

  • navn og adresse
  • kontaktinformasjon 
  • organisasjonsnummer 
  • bankkontonummer

I tillegg må du oppgi Mattilsynets referanse M32300 10716101 på fakturaen.

Det må også oppgis informasjonen som trengs for å koble de felte dyrene til spesifikke jegere på spesifikke fellingsdatoer. Det vil si informasjon om hvilken jeger som har jaktet de enkelte villsvinene som du søker godtgjørelse for, om det tas prøver av disse, og mobilnummer til den enkelte jeger.