Jegere kan få godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin som er felt i Norge

Jegere som sender inn fullstendige prøvesett fra villsvin felt under jakt i Norge, til Veterinærinstituttet, kan få godtgjørelse. Mattilsynet administrer ordningen og betaler ut godtgjørelse til jegerne.

Faglig oppdatert

Godtgjørelsen er på 3000 kroner per dyr for hanndyr og 5000 kroner per dyr for hunndyr. Innsenderne får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.

Uttak og innsending av prøver

Du kan hente pakker som inneholder

  • frankerte konvolutter for innsending av prøver til Veterinærinstituttet
  • emballasje for prøvene
  • innsendelsesskjema
  • instruksjon i hvordan prøvene skal tas ut

ved å kontakte:

StedAdresseTelefon / e-post
Mattilsynet Avdeling Østfold og Follo

Yvenveien 17, 1715 Yven 

Åpningstid 08:00 – 15:00

22 40 00 00
Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal 

Sideveien 2, 2211 Kongsvinger 

Åpningstid 08:00 – 15:00 

22 40 00 00
Mattilsynet Avdeling Glåmdal og Østerdal 

Kirkeveien 58, 2409 Elverum 

Åpningstid 08:00 – 15:00

22 40 00 00
N​JFF – AkershusIndustriveien 8, 1481 Hagan 

akershus@njff.no  

639 982 75

NJFF Østfold Storgata 5, 1890 Rakkestad 

ostfold@njff.no

692 22 006

NJFF Hedmark

Norsk Skogmuseum, Solørvegen 151, Elverum

hedmark@njff.no​  

624 25 181

Aremark og Marker kommune, Aremark 

Rådhuset, Aremarkveien 2276, 1798 Aremark 

Viltansvarlig Ann Kristin Halvorsrud 

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

454 06 753

Aremark og Marker kommune, Ørje

Rådhuset, Storgata 60, 1840 Ørje 

Viltansvarlig Ann Kristin Halvorsrud 

ann.kristin.halvorsrud@marker.kommune.no

454 06 753

Halden Kommune 

Storgata 7, 1771 Halden 

Viltansvarlig Bjørnar Strøm Hågensen

bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no

477 92 340

Aurskog-Høland kommune  

Rådhuset, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen 

Viltansvarlig Lars Grasmo

lars.grasmo@ahk.no

920 92 176 / 63 85 25 00.

Indre Østfold Kommune Viltansvarlig Pål Sindre Svae 

pal.sindre.svae@io.kommune.no

905 50 982

Fallviltgruppa og Aremarksprosjektet Roar Kjølerbakken 942 60 888

Prøvetakingen vil gi bedre informasjon om helsetilstanden på villsvin og bidra til å kartlegge antall og utbredelse. I tillegg kan det øke interessen for å felle villsvin, som er en uønsket art i Norge.

Prøver til NINA

Pakkene du får for å ta prøver, inneholder også en ferdig frankert konvolutt og emballasje for å sende inn prøvemateriale til NINA - Norsk institutt for naturforskning

Vi oppfordrer til å sende inn også disse prøvene for å bidra til forskningen på villsvin.

Mer informasjon om hvilke prøver som skal tas, hvordan de skal pakkes og sendes, ligger i pakkene med prøvekonvolutter.

Godtgjørelse som lønn eller til virksomhet

Du kan velge om du vil ha godtgjørelsen utbetalt som lønn eller til en virksomhet.

Godtgjørelse utbetalt som lønn

For å få utbetalt godtgjørelsen som lønn, må du som jeger sende krav om dette til Mattilsynet. Jegere kan nå fylle ut skjema for å søke om godtgjørelse i forbindelse med registrering av felte villsvin i Hjorteviltregisteret. Følg veiledningen som ligger i forbindelse med registeringen og send det utfylte skjemaet til villsvin@mattilsynet.no.

Godtgjørelse for villsvin kan fortsatt også sendes inn på et av disse skjemaene, avhengig av når du felte dyret eller dyrene:

Send skjemaet til villsvin@mattilsynet.no.

Vanligvis vil du få godtgjørelsen den 12. i måneden hvis du sendte inn kravet noen dager før slutten av måneden før.

Mattilsynet trekker skatt av godtgjørelsen før vi utbetaler den. Dette gjelder enten du driver jakten som hobby eller som del av næring. Spørsmål om skattefri hobbyvirksomhet kan du stille til Skatteetaten, eller lese mer på deres side Er jeg næringsdrivende? (skatteetaten.no)

Godtgjørelse utbetalt til virksomhet

Du kan også få utbetalt godtgjørelsen til en registrert virksomhet. Se under for hvordan du sender inn krav. Godtgjørelsen går inn i virksomhetens regnskap. 

Virksomheter som er mva-pliktige, skal legge mva til godtgjørelsen på henholdsvis 3000 og 5000 kroner per dyr. 

Virksomheter som ikke er mva-pliktige, fakturerer samme takster som ved utbetaling som lønn. 

Sende faktura som EHF

Vi ønsker helst at du sender oss faktura på EHF-format. Mattilsynets organisasjonsnummer er 985399077. I feltet «Deres ref.» skriver du M32300 10716101. Les mer om å sende EHF til Mattilsynet

Sende faktura på e-post

Hvis du ikke kan sende EHF, kan du sende faktura på e-post til fakturamottak@mattilsynet.no . Fakturaen må inneholde virksomhetens

  • navn og adresse
  • kontaktinformasjon 
  • organisasjonsnummer 
  • bankkontonummer

I tillegg må du oppgi Mattilsynets referanse M32300 10716101 på fakturaen.

Salmonella funnet på villsvin felt i Norge

I år har Veterinærinstituttet funnet Salmonella på flere villsvin som er felt i Østfold. Dette gjør det ekstra viktig å være nøye med hygienen under utslakting og behandling av slakteskrotter av villsvin for å unngå forurensing av kjøttet fra mage/tarm og hud i størst mulig grad.

Ved tilberedning av kjøttet hjemme på kjøkkenet er det viktig med god hygiene for å unngå at bakterier overføres til annen mat via redskaper og skjærebrett. Kjøtt fra villsvin bør alltid varmebehandles slik at det er helt gjennomstekt eller -kokt.

Det gis også godtgjørelse til personer som varsler Mattilsynet om funn av syke og døde villsvin, og til grunneiere for villsvin felt under jakt på deres eiendom.