Til hovedinnhold

Herpesvirus (EHV-1) hos hest

EHV1 er et herpesvirus som forekommer blant hester. Du må melde fra til Mattilsynet ved påvisning.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Herpesviruset EHV1 forekommer blant hester i hele verden, også i Norge. Sykdommen kan forårsake øvre luftveisinfeksjoner, abort eller nevrologisk sykdom.

EHV-1 er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Den vanligste formen av sykdommen er luftveisinfeksjon. Symptomer på sykdommen er feber, nedsatt appetitt og trøtthet. Symptomene kan være milde, men også høy feber, rennende nese og sporadisk hoste forekommer, oftest hos unghester. Hevelse (ødemer) i benet er vanlig. I sjeldne tilfeller utvikler sykdommen seg til alvorlig lungebetennelse.

Dyr som aborterer er gjerne tilsynelatende friske og viser sjeldent andre symptomer. I de tilfellene sykdommen medfører abort skjer dette vanligvis i den siste delen av drektigheten, men i blant kan dyrene abortere så tidlig som i femte drektighetsmåned. En del føll fødes etter fullgått drektighet, men er svake og dør etter noen dager.

Viruset kan også forårsake nevrologisk sykdom hos hest, og dette er den alvorligste formen. Denne opptrer som regel 4 - 8 dager etter en febertopp, men kan også opptre dagen etter og opp til 10 dager etter en infeksjon. Hesten kan ha alt fra milde symptomer til vinglete gange og lammelser. Lammelsene går sjeldent over, og hester som blir liggende må ofte avlives. 

 

Hvordan smitter sykdommen?

EHV-1 smitter hovedsakelig gjennom dråpesmitte og ved direkte kontakt, men også indirekte via gjenstander og personer. Ved abort er foster, etterbyrden og fostervesker kraftig infisert med virus som kan spres til omgivelsene. Også hester med nevrologisk virus kan smitte andre dyr.

Etter at symptomene har gitt seg finnes herpesviruset latent i kroppen. Viruset er da ikke smittsomt, men kan reaktiveres igjen senere.

Slik stilles diagnosen

Ved abort stilles diagnosen gjennom obduksjon av fosteret, eller ved at prøve fra de indre organene analyseres.

Hos hester med luftveisinfeksjon stilles diagnosen med prøve fra luftveiene.