Herpesvirus (EHV-1) hos hest

EHV1 er et herpesvirus som forekommer blant hester. Du må melde fra til Mattilsynet ved påvisning.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Herpesviruset EHV1 forekommer blant hester i hele verden, også i Norge. Sykdommen kan forårsake øvre luftveisinfeksjoner, abort eller nevrologisk sykdom.

EHV-1 er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?