Til hovedinnhold

Harepest (tularemi)

 

Harepest er en sykdom som er vanligst hos hos ville dyr som hare og smågnagere. Du må melde fra til Mattilsynet ved påvisning.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Harepest (tularemi)

Harepest er en bakteriesykdom som vanligvis ses hos viltlevende dyr som hare og smågnagere. Sykdommen forårsakes av bakterien Francicella tularensis. 

Harepest er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Hare er spesielt følsomme for harepest, og dør vanligvis av blodforgiftning 2-5 dager etter smitte. En del smågnagere kan også bli syke av denne bakterien, men sykdomsbildet varierer fra art til art.

Hvordan smitter sykdommen?

Harepest er svært smittsomt, og det skal få bakterier til for å bli infisert. Smitte kan skje ved direkte kontakt med syke eller døde dyr. Smitte kan også overføres via drikkevann, ved at for eksempel døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitte kan overleve lenge i vann og gjørme.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mennesker som smittes får normalt et mildt sykdomsforløp. Det finnes behandling mot sykdommen. Mennesker kan også smittes innånding av bakterieholdig støv, for eksempel dersom man feier opp smågnagerlort eller dersom man blir slikket av kjæledyr som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt.