Harepest (tularemi)

 

Harepest er en sykdom som er vanligst hos hos ville dyr som hare og smågnagere. Du må melde fra til Mattilsynet ved påvisning.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Harepest (tularemi)

Harepest er en bakteriesykdom som vanligvis ses hos viltlevende dyr som hare og smågnagere. Sykdommen forårsakes av bakterien Francicella tularensis. 

Harepest er en sykdom på nasjonal liste 3. Hvis sykdommen er påvist hos dyr, skal du melde fra til Mattilsynet så snart som praktisk mulig.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?