Leishmaniose

Leishmaniose er en sykdom som rammer både menneske og dyr. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Verken parasitten som forårsaker sykdommen eller sandmyggen som overfører parasitten mellom dyr og mennesker, fins i Norge. Sykdommen forekommer derfor bare hos dyr eller mennesker som har oppholdt seg i områder parasitten og sandmyggen fins.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Leishmaniose

Leishmaniose er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker. Sykdommen forårsakes av en parasitt.

Leishmaniose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Bekjempe sykdommen

Dyresykdommer

Erstatning ved alvorlige dyresykdommer

Mer informasjon

Nyheter