Leptospirose

Leptospirose er en sykdom som rammer både menneske og dyr. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen er relativt vanlig hos hund i Middelhavslandene, mens sykdommen er sjelden i Norge.

I de fleste tilfeller av leptospirose hos hund i Norge har hunden blitt smittet etter opphold i utlandet. 

Mattilsynet anbefaler at hunder som skal reise i land der det fins leptospirose, vaksineres mot sykdommen. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Leptospirose

Leptospirose forårsakes av bakterien Leptospira interrogans. Sykdommen forekommer hos husdyr, ville dyr og mennesker over hele verden, men er vanligst i land med tropisk og temperert klima. 

Leptospirose er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Bekjempe sykdommen