Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Schmallenberg

Ikke påvist i Norge

Schmallenbergvirus ble oppdaget hos drøvtyggere i Tyskland, Nederland og Belgia i 2011. Viruset er senere påvist i flere andre europeiske land, men ikke i Norge. 

Mattilsynet har ansvar for overvåkning av sykdommen. Veterinærinstituttet foretar analyser av foster, døde avkom og tankmelk på vegne av Mattilsynet.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv

Om sykdommen

Schmallenbergvirus kan gi sykdom på storfe og småfe. Schmallenbergvirus er ikke en meldepliktig sykdom. Dette skyldes at sjukdommen i liten grad påvirker økonomien i husdyrnæringen og at den har stor utbredelse i de fleste landene. Dette innebærer det ikke er et krav om at mistenkte tilfeller skal meldes til Mattilsynet.

Symptomer

Storfe kan få feber, diaré og fall i melkeytelsen. Slike symptomer er ikke observert på småfe. Derimot kan infeksjon både hos småfe og storfe føre til dødfødsler og misdannelser på fosteret.

Hvordan smitter sykdommen?

Sykdommen spres via sviknott.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Flere studier har undersøkt risikoen for smitte til menneske. Den europeiske smittebeskyttelsesmyndigheten (ECDC) har konkludert at det er lite sannsynlig at Schmallenberg kan gi sykdom hos mennesker.