Smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse er en sykdom som rammer hunder. Hvis du har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet.

Status

Sykdommen forekommer sjelden i Norge. Dette skyldes at vaksine mot leverbetennelse er en del av kjernevaksinene til hund.

Mattilsynet anbefaler at alle hunder vaksineres mot smittsom leverbetennelse. Ta kontakt med veterinæren din for vaksineanbefalinger.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse hos hund (HCC) er en virussykdom forårsaket av Canine Adenovirus 1. Det finnes ingen spesifikk behandling mot sykdommen, bortsett fra generell støttebehandling. 

Hvis hunden din blir syk med for eksempel høy feber eller alvorlig oppkast og diaré, bør du kontakte veterinær. 

Smittsom leverbetennelse hos hund er en sykdom på nasjonal liste 3, og veterinærer som påviser denne sykdommen skal melde fra til Mattilsynet. Dette kan du gjøre i Mattilsynets skjematjenester.

Symptomer

Hvordan smitter sykdommen?

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Mer informasjon