Til hovedinnhold

Smittsomt blæreutslett på svin

Smittsomt blæreutslett er en sykdom som rammer gris. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen på dyr, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen har aldri blitt påvist i Norge eller i Skandinavia, men det har vært utbrudd av sykdommen i Sør-Europa.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Smittsomt blæreutslett

Smittsomt blæreutslett er en virussykdom hos gris. Det engelske navnet på sykdommen er Swine vesicular disease (SVD).

Sykdommen er ikke alvorlig for gris, men behandles likevel som alvorlig fordi symptomene er vanskelige å skille fra den fryktede dyresykdommen munn- og klauvsjuke.

Smittsomt blæreutslett på svin er en sykdom på nasjonal liste 1. Hvis du har mistanke om sykdommen på dyr, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Sykdommen kan noen ganger være svært mild og nesten ikke merkbar. I noen tilfeller får grisene nedsatt allmenntilstand, nedsatt appetitt, og har feber et par dager. I mer alvorlige tilfeller kan grisene få blærer på klauvranden og enkelte ganger på trynet. Mer sjelden kan grisene få blærer i munnen og på spener. Dyrene kan også få varierende grad av halthet.

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset kan spres via handel med smittede dyr, med kjølt og frossent kjøtt og med gjenstander eller mennesker som har viruset på seg.

Viruset er svært motstandskraftig, og kan overleve lenge både i miljøet og i kjølte og fryste kjøttprodukter.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Nei, sykdommen smitter ikke til mennesker.

Bekjempe sykdommen