Til hovedinnhold

Svineinfluensa

Svineinfluensa er en sykdom som rammer gris. Hvis du har mistanke om eller har påvist sykdommen, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Sykdommen ble første gang påvist i Norge i 2009.

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Svineinfluensa

Svineinfluensa er en luftveissykdom hos gris, forårsaket av infeksjon med spesielle varianter av influensa A-virus.

Svineinfluensa er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Symptomer

Symptomer er feber, pustebesvær, utflod fra nesen, hoste, påkjent allmenntilstand, opphørt matlyst og vekttap. Dødeligheten er som regel lav, men mange griser i en besetning vil bli syke.

Hvordan smitter sykdommen?

Viruset smitter først og fremst ved direkte kontakt mellom griser og ved dråpesmitte i forbindelse med hosting og nysing. Det kan også spres indirekte via utstyr som er forurenset med virus.

Svineinfluensavirus kan spres mellom svinebesetninger via luft over lange avstander (sannsynligvis flere kilometer). Ofte kommer det utbrudd i flere besetninger i samme geografiske område på samme tid.

Influensavirus smitter ikke via matvarer, og du kan ikke få influensa av å spise svinekjøtt eller produkter av svin.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Ja, sykdommen kan smitte til mennesker. Det er beskrevet noen få tilfeller hvor influensavirus har smittet fra syke griser til mennesker. I de fleste tilfeller har smitten ikke spredt seg videre mellom mennesker.

 

Bekjempe sykdommen