Til hovedinnhold

Åpen gård

Viser dere frem dyrene deres på en gård som ellers er i vanlig drift som gård? Dette kalles "åpen gård". Les hvilke råd og regler som gjelder for dere.

Publisert

Åpen gård er et arrangement som foregår av og til, og som bare varer noen timer hver gang. Dyrene på gården blir vist frem i sine vante omgivelser. Målet er å markedsføre og synliggjøre norsk husdyrhold. 

Hvis opplegget er mer varig, kan det hende dere er en besøksgård i stedet. Se reglene for besøksgård

Hvis dere viser frem dyrene utenfor sine vante omgivelser, skal dere følge reglene for utstillinger, stevner, konkurranser og markeder.

Her har vi samlet regler dere må følge når dere arrangerer åpen gård. Vi gir også noen råd som vi anbefaler at dere følger.

Forebygg smitte

Besøkende kan smitte dyrene deres, og dyrene deres kan smitte besøkende. Hvilke tiltak må dere gjøre for å unngå at dyr og besøkende tar med seg smitte inn i eller ut av dyreholdet deres? Dersom dere har åpen gård, bør dere inkludere dette i smittevernplanen deres. Les mer om smittevernplan

Meld fra til Mattilsynet

Dere må melde fra til Mattilsynet om arrangmentet. Dette gjør dere via Mattilsynets skjematjenester. Velg "Nytt dyrehold" under oversikten over skjema. 

Vi må ha meldingen senest sju dager før arrangementet foregår. I meldingen skal dere svare på disse spørsmålene:

  • Hvor og når skal arrangementet være?
  • Hvilke dyrearter er med?
  • Hvor mange dyr skal samles? Oppgi et omtrentlig tall dersom dere ikke vet nøyaktig.
  • Hvor kommer dyrene fra?
  • Hvilke tiltak planlegger dere for å hindre smitteoverføring? Beskriv dem i meldingen.
  • Hvis dere skal vise frem andre dyr enn deres egne, må dere også opplyse om dette.

Vi vurderer om smitteverntiltakene er gode nok. Vi bruker også informasjonen for å komme i kontakt med dere hvis det oppstår mistanke om smittsom sykdom.

Ivareta dyrevelferden

Å bli vist frem kan være en belastning for et dyr. Du må tenke gjennom hvordan du skal ivareta dyrenes velferd når de vises frem. Dersom du viser frem andre dyr enn dine egne, vil disse ha ekstra behov for tilrettelegging. 

Pass på dem som besøker dere

Kontakt mellom mennesker og dyr kan være til gjensidig glede, men slik kontakt kan også medføre risiko for spredning av smittsomme sykdommer. Gi gjerne besøkende råd om forebyggende tiltak:

  • Minn dem om å vaske hendene etter kontakt med dyr.
  • Informer gjerne om at upasteurisert melk / rå melk og produkter laget av slik melk kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier: Rå melk bør varmebehandles
  • Forklar dem at de må vente 48 timer etter at de ha vært i kontakt med klovdyr eller fjørfe i utlandet: Karenstid etter utenlandsopphold

Hvis dere skal selge mat i forbindelse med åpen gård, må dere også følge reglene som gjelder for dette. Les alt om matservering