Import og eksport av fugler i fangenskap og rugeegg fra tredjeland

Hvis du skal importere fugler i fangenskap eller rugeegg fra slike fugler fra et tredjeland (land utenfor EØS) til Norge, må du følge egne EØS-regler som skal sikre dyrehelsen. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Innledning og unntak
  2. Registrer deg hos Mattilsynet og meld fra om importen
  3. Undersøk om dyrene skal isoleres etter import
  4. Sjekk at fugler og egg oppfyller helsekravene

Ved eksport av fugler i fangenskap eller rugeegg fra slike fugler til et tredjeland, må du følge tredjelandets regler.