Hvordan unngå å kjøpe ulovlig innført hund

Hunder som smugles inn til Norge, er kynisk utnyttelse av dyr for økonomisk gevinst. Mattilsynet advarer mot å kjøpe hunder som kan være innsmuglet. 

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Hundevalper blir utsatt for lidelser
  2. Slik unngår du å kjøpe innsmuglet hund
  3. Hunden kan være bærer av sykdomsagens
  4. De alvorligste hundesykdommene
  5. Myndighetenes rolle

Det er etablert et svart marked i Norge og Sverige for omsetning av hunder fra Øst-Europa. Én av årsakene til dette, er at det i Norge finnes personer som er villig til å kjøpe disse hundene. Dette er personer som fristes av lave priser og korte leveringstider, spesielt på «motehunder».

Hvis du kjøper innsmuglet hund, risikerer du å

  • støtte en virksomhet som innebærer store lidelser for tispe og valper, både under oppdrettet og under transporten til Skandinavia.
  • medvirke til at det innføres smittsomme sykdommer til Norge, noe som kan true både dyre- og folkehelsen.
  • få en hund som er alvorlig syk, som kan trenge lang og kostbar behandling.