Til hovedinnhold

Mål for dyrevelferd - velferdsindikatorer

Mens dyrevern tidligere handlet om å beskytte dyr mot fysisk mishandling, er man i dag opptatt av å sikre dyrene en akseptabel velferd.

Publisert

Den engelske Brambell-kommisjonen oppsummerte i 1965 den ideelle velferd for husdyr i form av de fem friheter:

 • Frihet fra sult, tørst og feilernæring
 • Frihet fra unormal kulde og varme
 • Frihet fra redsel og stress
 • Frihet fra skader og sjukdom
 • Frihet til å utøve normal atferd

God dyrevelferd fordrer at dyret mestrer miljøet det lever i, og avhenger av samspill mellom faktorer som helse, det fysiske miljøet, tilsyn og stell, samt egenskaper hos dyret selv, som atferd, art, rase, alder, kjønn og tidligere erfaringer.

Dyrevelferd kan variere fra meget god til meget dårlig. For at velferden skal være god må dyret ha positive opplevelser. Når man vurderer dyrets velferd, må man derfor forsøke å gjøre en samlet vurdering av hvordan dyret har det, hvilke positive og negative opplevelser det utsettes for i sitt levemiljø. Jo flere relevante opplysninger som ligger til grunn, jo bedre.

Det kan være vanskelig å vurdere dette, og det er derfor hensiktsmessig å heller benytte indikatorer (tegn) som sier noe om hvordan dyret har det.

Positive velferdsindikatorer

 • utforsker omgivelsene
 • tar initiativ til sosial kontakt
 • avslappet hvile
 • utfører kroppspleie
 • logring
 • matlyst 
 • lekelyst

Negative velferdsindikatorer

 • frykt, negativt stress, angst
 • endring i normal atferd/atferdsmessige avvik (stereotypier)
 • redusert aktivitet og sosial atferd/apati
 • unormal aggresjon
 • redusert appetitt/dårlig hold
 • redusert kroppspleie/skitten
 • dehydrert
 • tover i pelsen
 • skader
 • sykdom

Tegn på smerte kan være:

 • vokalisering
 • aggresjon
 • anspenthet (særlig hvis noen kommer nær smertested)
 • oppmerksomhet mot smertefull kroppsdel
 • endret bevegelsesmønster eller positur

Akutt smerte:

 • økning i puls, blodtrykk og åndedrett
 • utvidede pupiller
 • uro og angst
 • avverge-reaksjon

Fysiologiske tegn:

 • respons på berøring/testing
 • økt puls og respirasjon
 • dilaterte pupiller

Kronisk smerte:

 • forandret søvnmønster
 • irritabilitet/aggresjon
 • nedsatt appetitt
 • forstoppelse
 • lavere smerteterskel
 • sykdomsatferd
 • sosial tilbaketrekking
 • nedstemthet