Til hovedinnhold

Birøktere må registrere bigårdsplassene sine

Alle birøktere må registrere bigårdsplassene sine hos Mattilsynet. Birøktere må også oppdatere informasjon om bigårdsplassene de har registrert. Mattilsynets register er et viktig verktøy i arbeidet med å forebygge og bekjempe sykdomsutbrudd.

Faglig oppdatert

Hva en bigårdsplass?

Alle steder der dyr holdes permanent eller midlertid kalles "anlegg" i dyrehelseregelverket. En bigårdsplass, inkludert fast oppstillingsplass og vandreplass, er et sted der bier holdes og dermed et anlegg. En birøkter kan ha én eller flere bigårdsplasser.

Registreringsplikt

Bigårdsplasser er registreringspliktige anlegg:

  • Hvis du skal holde bier, må du registrere bigårdsplassen(e) hos Mattilsynet på forhånd.
  • Du må også melde fra til Mattilsynet hvis du legger ned en bigårdsplass.

Registreringsnummer

Mattilsynet skal gi registrerte bigårdsplasser et registreringsnummer. Mattilsynet jobber med å oppdatere sine digitale systemer for å få til dette. Du må oppgi bigårdsplassens registreringsnummer i helsesertifikater som kreves når du flytter bier til EU/EØS-land. Mattilsynet vil forsøke å finne en midlertidig løsning dersom noen trenger registreringsnummer for bigårdsplassen for å kunne eksportere bier til EU/EØS-land. 
 

Slik gjør du

Registrering av bigårdsplass

Du skal bruke dette skjemaet hvis du skal

  • registrere nye bigårdsplasser hos Mattilsynet
  • oppdatere eller rette opplysninger om bigårdsplasser du tidligere har registrert hos Mattilsynet
  • melde fra til Mattilsynet om at du har lagt ned bigårdsplasser.
  • be Mattilsynet om å foreta undersøkelsene som kreves for å flytte bier internt i Norge (sertifisere bigården) 
  • melde fra til Mattilsynet om at du selv har foretatt undersøkelsene som kreves for å flytte bier fra bigården internt i Norge (sertifisere bigården) 
  • underrette Mattilsynet om slyngerom du bruker

Skjemaet viser til forskrifter som er opphevet og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger. Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av sine digitale skjemaer.

Gå til skjema

Regelverk