Faktaartikkel

Forskrifter som erstattes av nytt dyrehelseregelverk (AHL)

Publisert 21.04.2022     Sist endret 29.04.2022

Norge får nytt regelverk om dyrehelse i form av elleve nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022.

Se oversikt over hvilke forskrifter på dyrehelseområdet som oppheves og erstattes.

Forskrift som opphevesForskrifter som erstatter
Forskrift om 11. november 2010 nr. 1458 etablering og drift av karanteneanlegg for akvakulturdyr. Dyrehelseforskriften
Akvabiosikkerhetsforskriften
Forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyrDyrehelseforskriften
Akvabiosikkerhetsforskriften
Dyrehelseovervåkningsforskriften
Dyresykdomsbekjempelsesforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disseDyrehelseforskriften
Akvabiosikkerhetsforskriften
Forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)
OBS: Oppheves kun for fastlands-Norge, fortsatt gjeldende på Svalbard
Dyrehelseforskriften
Dyresykdomsbekjempelsesforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Forskrift 19. desember 2014 nr. 1841 om varsel og melding om sjukdom hos dyr (Forskrift om sjukdom hos dyr)
OBS: Oppheves kun for fastlands-Norge, fortsatt gjeldende på Svalbard
Dyrehelseforskriften
Forskrift 4. juli 1989 nr. 541 om avlsstasjonerDyrehelseforskriften
Avlsmaterialeforskriften
Forskrift 6. mars 1995 nr. 240 om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos revDyrehelseforskriften
Forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearterDyrehelseforskriften
Avlsmaterialeforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfeDyrehelseforskriften
Avlsmaterialeforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesædDyrehelseforskriften
Avlsmaterialeforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesædDyrehelseforskriften
Avlsmaterialeforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheterDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Forskrift 3. september 2002 nr. 970 om merking og registrering av lamadyr og oppdrettshjortDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Forskrift 30. november 2005 nr. 1356 om merking, registrering og rapportering av småfeDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Forskrift 23. april 2008 nr. 395 om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium ved elektronisk identifikasjon av småfeDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Forskrift 6. april 2009 nr. 416 om birøktDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Forskrift 28. april 2010 nr. 631 om identifikasjon av dyr av hestefamilienDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Forskrift 10. mai 2011 nr. 482 om sporbarhet av svinDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svinDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfeDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfeDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØSDyrehelseforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)Dyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Avlsmaterialeforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 10. august 2007 nr. 955 om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØSDyrehelseforskriften
Landdyrsporbarhetsforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel av utførsel av dyr av hestefamilien innenfor EØSDyrehelseforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Forskrift 9. september 2005 nr.1045 om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsumDyrehelseforskriften
Dyresykdomsbekjempelsesforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 13. august 1999 nr. 1074 om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsumDyrehelseforskriften
Landdyrforflytningsforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestaterDyrehelseforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestaterDyrehelseforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestaterDyrehelseforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestaterDyrehelseforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyrDyrehelseforskriften
Dyreimportforskriften
Forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestaterDyrehelseforskriften
Dyreimportforskriften

 

I tillegg til forskriftene nevnt i høyre kolonne kommer det tre forskrifter med helsesertifikater som må følge dyr og produkter når de flyttes i EØS og til Norge fra stater utenfor EØS:

Landdyrhelsesertifikatforskriften
Mathelsesertifikatforskriften
Akvakulturhelsesertifikatforskriften

Fant du det du lette etter?