Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Regler for flytting av småfe

Hovedregelen er forbud mot å flytte hunndyr mellom besetninger og forbud mot å flytte småfe mellom regioner.

Publisert

Dersom du ønsker å flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje) må du være klar over at:

  1. Det er forbudt å flytte hunndyr av sau og geit fra en besetning til en annen

  2. Det er forbudt å flytte småfe mellom småferegionene og ut av områder som har hatt skrapesjuke

  3. I noen områder er det i tillegg egne soneforskrifter som setter ytterligere begrensninger på flytting av småfe

  4. Når flytting er forbud, kan du likevel søke om tillatelse til flytting. 

Finn ut hvilke regler som gjelder i din situasjon (interaktiv PDF)

Småferegioner

Region 1: Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Region 2: Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt kommunene Etne og Sveio.

Region 3: Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Aust- og Vest Agder.

Region 4: Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Egne soneforskrifter i visse områder

Rogaland og Aust-Agder: Det er en egen fotråteforskrift som regulerer flytting av sau innenfor og ut av Rogaland og Aust-Agder fylke.

Trøndelag: Det er en egen Mædi-forskrift som regulerer flytting av sau i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone). 

Les mer

Veileder om flytting av småfe (PDF)

Dokumenter du kan trenge

Her er dokumenter du kan trenge hvis du skal søke om å flytte sau eller geit.

Søknad om flytting av småfe

I en del tilfeller må du søke Mattilsynet om å flytte småfe. Både kjøper og selger må fylle ut søknadsskjema og sende det til Mattilsynets postmottak.

Søknadsskjema

Veterinærattest

Sauer og geiter som flyttes til en annen eller ny småfebesetning skal ofte ha en veterinærattest.

Veterinærattest

Egenerklæring

Sauer og geiter som flyttes til en annen eller ny småfebesetning skal ofte følges av en egenerklæring.

Egenerklæring

Regelverk