Til hovedinnhold

Skrapesjuke

Skrapesjuke er en sykdom hos sau og geit. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart.

Status

Atypisk form for skrapesjuke (Nor98) påvises regelmessig, mens klassisk skrapesjuke sist gang ble påvist i Norge i 2009.

Sykdommen finnes i store deler av verden.

Mattilsynet har et omfattende overvåkings- og kontrollprogram for sykdommen. 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Om sykdommen

Skrapesjuke er en kronisk sykdom med dødelig utgang hos sau og geit. Det finnes ingen vaksiner eller behandling.

Sykdommen er en TSE-sykdom (transmissible spongiforme encefalopatier) som er en samlebetegnelse på noen hjernesykdommer hos mennesker og dyr.

Skrapesjuke er en sykdom på nasjonal liste 2. Hvis du har mistanke om sykdommen, eller den er påvist, skal du melde fra til Mattilsynet umiddelbart. I tillegg skal dyreholder alltid melde fra om voksne dyr som dør eller blir avlivet. 

Du kan laste ned og skrive ut et faktaark om skrapesjuke.

Symptomer

Sykdomsbildet for atypisk skrapesjuke er lite karakteristisk, men oftest viser dyret endret oppførsel med symptomer som ustøhet, avmagring og bevegelsesproblemer. 

Dyr som er smittet med klassisk skrapesjuke har ofte kløe og napper av seg ull. De viser nervøse symptomer med skjelvinger i hodet, endrer oppførsel og spesielt geiter får en overfølsomhet ved berøring. Syke dyr kan ha varierende ernæringstilstand og sau som avmagres uten annen kjent årsak bør undersøkes for skrapesjuke.

Hvordan smitter sykdommen?

Skrapesjuke smitter fra mor til avkom. Smitten kan leve lenge i miljøet.

Kan sykdommen smitte til mennesker?

Det er ingen kjente tilfeller av smitte til mennesker.