Prøvetakingsrutiner ved ILA-utbrudd

Det er viktig at visse rutiner og steg tas rundt prøvetaking ved ILA-utbrudd.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. EU-regelverk for uttak av ILA-prøver
  2. Opprettelse av soner ved ILA-utbrudd
  3. Mattilsynet skal sikre uavhengige prøver
  4. Innsending og uttak av prøver i verne- og overvåkningssone
  5. Analyser skal utføres av Veterinærinstituttet eller av utpekte laboratorier
  6. Forhindring interessekonflikt mellom oppdretter og laboratorium
  7. Ha alltid prøvetakingsutstyr tilgjengelig
  8. Hvem dekker analysekostnadene?
  9. Prøvetaking ved ILA-fri status