Slik hindrer du spredning av krepsepest

Alle som ferdes ved elver og ferskvann hvor det er mistanke eller påvisning av krepsepest må følge en rekke tiltak for å hinde spredning av sykdommen.

Publisert

Du må:

 • desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag.
 • benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i.
 • melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet.

Det er forbudt å:

 • fange, plukke, oppbevare, flytte, kaste, eller sette ut hele eller deler av levende, syke eller døde kreps fra området med smitte.
 • bruke fisk fra en innsjø eller elvestrekning som agn andre steder.
 • ta med hele, eller deler av levende eller død fisk, kreps eller og andre akvatiske organismer ut av området. Dette gjelder ikke fisk som brukes til mat.
 • flytte vann, jord, slam, grus og annet materiale fra strandkanten og bunnen av innsjøer, eller elvestrekninger.
 • innføre levende eller rå kreps fra andre land.

Slik desinfiserer du

 • Tørke i badstu ved minst 70 °C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
 • Desinfisere med Virkon S.
 • Vaske med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit til 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.
 • Vaske med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
 • Fryse i -10 °C i minst ett døgn.
 • Koke under lokk i minst 5 min.