Til hovedinnhold
Gå til forsiden

Slik hindrer du spredning av krepsepest

Alle som ferdes ved elver og ferskvann hvor det er mistanke eller påvisning av krepsepest må følge en rekke tiltak for å hinde spredning av gyrodactulus salaris.

Publisert

Du må:

 • desinfisere eller tørke fangstutstyr, båter, vadestøvler etc. før det brukes i nytt vassdrag.
 • benytte åtefisk fra samme vassdrag som du krepser i.
 • melde fra om syk eller død kreps til Mattilsynet.

Det er forbudt å:

 • fange, plukke, oppbevare, flytte, kaste, eller sette ut hele eller deler av levende, syke eller døde kreps fra området med smitte.
 • bruke fisk fra en innsjø eller elvestrekning som agn andre steder.
 • ta med hele, eller deler av levende eller død fisk, kreps eller og andre akvatiske organismer ut av området. Dette gjelder ikke fisk som brukes til mat.
 • flytte vann, jord, slam, grus og annet materiale fra strandkanten og bunnen av innsjøer, eller elvestrekninger.
 • innføre levende eller rå kreps fra andre land.

Slik desinfiserer du

 • Tørke i badstu ved minst 70 °C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.
 • Desinfisere med Virkon S.
 • Vaske med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit til 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst 20 min.
 • Vaske med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.
 • Fryse i -10 °C i minst ett døgn.
 • Koke under lokk i minst 5 min.