Regelverksprosess

Endring av animaliebiproduktforskriften (høringsfrist 13.04.2018)

Publisert 26.02.2018     Sist endret 30.04.2019

Endringen gjelder 2 endringer i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, animaliebiproduktforskriften

Forslagene har vært til diskusjon og votering i EU-kommisjonenes faste komité for planter, dyr, mat og fôr, og alle er relevante og akseptable for Norge. De kan forventes implementert i norsk regelverk i løpet av våren 2018.

Etter hvert som regelverket har virket i noen år, er det behov for å gjøre mindre justeringer for bedre å tilpasse regelverket til de utfordringer en ser i praksis. De aktuelle forordningene gjør mindre justeringer i regelverket for å lette gjennomføringen av det i de enkelte land. Endringen gjelder innføring av en ny metode for bearbeiding av visse typer fett til bruk i biodiesel og åpning for at andre typer husdyrgjødsel enn fjørfegjødsel kan benyttes som brensel i forbrenningsanlegg.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

Frist: 13.04.2018
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Jørn Nilsen, seniorrådgiver, seksjon sjømat, hovedkontoret, tlf 22 77 84 23