Påvist fiskesykdommen pancrease disease SAV 2 i Nærøy kommune


Publisert 02.02.2017 | Sist endret 02.02.2017

Det er påvist pancreas disease (PD) ved sjølokaliteten 29016 Båfjordstranda i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag. Lokaliteten drives av Emilsen Fisk AS.

Emilsen Fisk AS varslet Mattilsynet 24.01.2017 om mistanke om PD SAV 2 på lokaliteten 34257 Lekafjorden II etter prøvetaking. Mattilsynet har i etterkant av dette prøvetatt lokaliteter med mulig smittekontakt. Vi mottok den 01.02.2017 positivt prøveresultat for PD SAV 2 fra Veterinærinstituttet etter prøvetaking på Båfjordstranda. 

Mattilsynet kommer tilbake med mer informasjon om hvordan situasjonen blir håndtert ut fra en totalvurdering av smitterisiko og resultat fra overvåkingsprøver fra nærliggende oppdrettsanlegg.

Det har tidligere vært påvist PD på enkeltlokaliteter i Nord- Trøndelag, Nordland og Troms. Videre spredning fra disse har ikke skjedd etter rask sanering av smittet fisk.

Ingen betydning for folkehelsen

PD-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Kontaktinformasjon

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør, region Midt, tlf. 901 58 524

Fant du det du lette etter?