Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Vurdering av dyrevelferd knyttet til bedøvelse av oppdrettsfisk før slakt (2010)

Publisert 03.03.2011     Sist endret 23.01.2013

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag for Mattilsynet vurdert risiko knyttet til ulike bedøvelsesmetoder benyttet på fisk før slakt. Mattilsynet har nå mottatt rapporten, som vil inngå i en større vurdering bestilt av Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

VKM har vurdert risikoen for at fisk lider når den bedøves med gass, slag mot hodet eller med strøm i forbindelse med slakting. VKM mener på bakgrunn av eksisterende, vitenskapelig litteratur at elektrisk bedøvning eller bruk av slagmaskin er de mest humane bedøvelsesmetodene. Begge metodene stiller imidlertid krav til hyppig overvåkning av bedøvd fisk, daglig kontroll av relevante innstillinger på utstyret og at utstyret blir godt vedlikeholdt.

Det er tidligere vedtatt et forbud mot CO2-bedøvelse av fisk før slakt, men forbudet er ikke iverksatt. Før forbudet iverksettes ønsker FKD en bredere gjennomgang av bedøvingsmetodene, vurdert ut fra fiskevelferd og tekniske muligheter. Mattilsynets gjennomgang vil også basere seg på innhentede tekniske fakta fra fiskeslakteriene og utstyrsprodusentene, samt faglige uttalelser fra Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet. Hensikten er å skaffe en fersk oversikt over tilgjengelige og praktisk anvendbare metoder for bedøvelse, for deretter å kunne gi departementet en tilråding.

VKM: rapport om bedøving av fisk før slakt

 

 

Fant du det du lette etter?