Dette må du vite hvis du skal gi dyrene dine høy eller halm fra utlandet

Det er alltid en risiko for at smitte kan følge med innførsel av grovfôr fra utlandet, og Mattilsynet oppfordrer deg først og fremst til å bruke norsk fôr.

Publisert

Dersom du skal gi dyrene dine høy eller halm fra utlandet, finner du viktig informasjon nedenfor.

Virksomheten du kjøper fra skal være registrert

Du kan bare kjøpe fôr fra virksomheter som er registrert hos Mattilsynet. Du kan forsikre deg om at en virksomhet er registrert ved å sjekke listen over registrerte fôrvarevirksomheter på mattilsynet.no, eller ved å kontakte din lokale avdeling i Mattilsynet.

Liste over registrerte fôrvarevirksomheter

Du må føre register for å sikre sporing

Du må føre register over alt fôr du har kjøpt inn og hvem du har kjøpt det fra. Fôret må, som alt annet fôr, lagres på en måte som beskytter det mot forurensning og bedervelse.

Større ansvar hvis du importerer selv

Hvis du er gårdbruker og holder dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon (kjøtt, melk, egg), regnes du som primærprodusent av fôr. Dette gjelder også for hestehold. Hvis du kjøper fôr direkte fra utlandet, blir du å regne som "importør av fôr" og må selv ta ansvaret for at fôret er trygt og egnet som fôr.

Dette må du vite hvis du skal innføre fôr fra utlandet