Dette må du vite hvis du skal selge utenlandsk fôr i Norge

Hvis du vil selge utenlandsk fôr som en annen virksomhet har tatt inn i landet, må du følge reglene som gjelder for registrering av virksomhet og for sporing av varepartier. 

Publisert

I tillegg må du sikre at fôret er trygt og ikke blir forurenset under bearbeiding, transport og lagring.

Du må følge reglene som gjelder for fôr

Du er ansvarlig for at fôret du kjøper er trygt, det vil si at det ikke medfører helsefare for mennesker eller dyr eller gjør mat fra matproduserende dyr helsefarlig eller uegnet som mat. Fôret skal heller ikke spre plantesykdommer eller uønskede planter.

Du har også ansvar for at gresset eller kornet er dyrket under forhold som er i samsvar med kravene i EU-regelverket, og for at produktet ikke blir forurenset under bearbeiding, transport og lagring. Vær oppmerksom på at det er forbudt å omsette produkter som inneholder floghavre. Det er heller ikke tillatt per i dag å importere og omsette genmodifiserte fôrvarer.

Reglene er nærmere beskrevet i fôrhygieneforskriften, vedlegg II, som blant annet stiller krav til kvalitetssystem hos fôrvirksomheter.

Fôrvarer med større innhold av uønskede stoffer enn fastsatt i forskrift om fôrvarer, vedlegg 1, er forbudt å bruke til fôr.

Du må bare kjøpe av registrerte virksomheter

Du kan bare kjøpe fôr fra virksomheter som er registrert hos Mattilsynet som omsettere av fôr. Du kan forsikre deg om at en virksomhet er registrert ved å sjekke listen over registrerte fôrvarevirksomheter (se PDF under overskriften «Feed sector / Fôrvare»), eller ved å kontakte din lokale avdeling i Mattilsynet.

Hvis du kjøper fôr fra en importør for å selge det videre, må du i tillegg sikre at importøren har fulgt reglene om innførsel.

Du må være registrert hos Mattilsynet

Din virksomhet må være registrert hos Mattilsynet som fôrvarevirksomhet med aktiviteten «omsetning av fôr». Når du står på listen over registret fôrvarevirksomheter, kan brukere av fôret (bønder og hestehold) kjøpe fôr fra deg.

Slik registrerer du deg

Du registrerer deg som ny fôrvarevirksomhet i Mattilsynets skjematjeneste.  Bruk skjemaet «Ny fôrvarevirksomhet» og velg aktiviteten «omsetter av fôr».

Gå til skjema

Slik fyller du ut skjemaet i skjematjenesten

Hvis du også skal importere fôret fra utlandet, må du følge reglene om innførsel.

Du må føre register for å sikre sporing

For hvert parti fôr må du må føre register over hvem du har kjøpt fôret fra og hvem du har levert fôret til. 

Regelverk

Forskrift om forhygiene

Forvareforskriften - forforskriften