Insekter til bruk i fôr

Insekter kan være en viktig råvare til bruk i fôr.

Publisert

Innhold på denne siden

  1. Oppdrett av insekter til fôr
  2. Substrat – fôr til insektene
  3. Insekter som fôr
  4. Fôr til kjæledyr
  5. Fôr til matproduserende dyr
  6. Import av levende insekter og bearbeidet animalsk protein av insekter

Regelverket tillater insekter som fôr til kjæledyr og pelsdyr. Til matproduserende dyr kan oppdrettede insekter fra visse arter brukes til svin, fjørfe og fisk.

Insekter er naturlig føde for mange dyregrupper i naturen. Det er stor interesse knyttet til bruk av insekter i fôr til matproduserende dyr. Protein er en begrenset ressurs, og det er behov for å finne gode alternativer. En god, bærekraftig utnyttelse av tilgjengelig protein i fôr krever at proteinet hentes fra et lavest mulig nivå i næringskjeden eller at det benyttes ressurser som ikke egner seg som mat. Insekter har stort potensiale, fordi de kan omdanne organisk materiale til protein og fett av høy kvalitet.

Veileder

Se veileder om oppdrett av insekter til fôr (PDF)

I veilederen finner du også en oversikt over krav i regelverket til godkjenning og/eller registrering ved oppdrett av insekter beregnet til fôr til akvakulturdyr, svin, fjørfe, og/eller kjæledyrfôr.