Hvordan fremstiller jeg et vareparti for grensekontroll?

Minst 24 timer før varepartiet ankommer Norge, må du varsle en grensekontrollstasjon via EUs meldesystem TRACES.

Publisert

Dette gjør du ved å opprette innførselsdokumentet CHED (Common Health Entry Document), se faktaartikkel for innmelding av varer med krav til medfølgende CHED.

For å få tilgang til TRACES må du først opprette en bruker i EU-login, og deretter knytte deg opp som "operator", se Bruksanvisning i TRACES (PDF).

Har du behov for hjelp til bruk av TRACES, kan du kontakte vår brukerstøtte på tlf: 414 00 571 (hverdager mellom kl. 14-15) eller på-post: traces.brukerstotte@mattilsynet.no.