Til hovedinnhold

Import av selolje

Selolje er et ikke-harmonisert produkt. Sertifikater må derfor forhandles mellom Norge og eksportlandet. Per i dag har vi kun fremforhandlet et importsertifikat med Canada. Canada er derfor det eneste landet det er tillatt å importere selolje fra. Sertifikatet gjelder kun for olje til humankonsum. 

Publisert

Sertifikatet omfatter både råolje, raffinert olje og gelatinkapsler med olje. Det er på engelsk, fransk og norsk, og er på tre sider. Sertifikatet blir utstedt av Canadian Food Inspection Agency

Grensekontrolleres og meldes i TRACES 

Varene skal forhåndsmeldes i TRACES til den grensekontrollstasjonen i Norge hvor varen ønskes importert, og behandles etter vanlig grensekontrollregime med dokumentkontroll, identitetskontroll og ev. fysisk kontroll. 

Kontrollen er gebyrbelagt. 

Les mer om veterinær grensekontroll av animalske produkter fra land utenfor EU/EØS. 

Sjekk om grensekontrollstasjonen er godkjent for selolje. 

Vi gjør oppmerksom på at grensekontrollstasjonene (GKS) er godkjent for kontroll av ulike typer vare fra tredjestat, det gjelder også oppbevaringstemperatur for produktet og om det er pakket eller i bulk. 

Du må derfor forhøre deg om den stasjonen du ønsker å benytte er godkjent for selolje. 

Oversikt over norske grensekontrollstasjoner (GKS)

Med utgangspunkt i at seloljen vil være pakket og antakelig kommer på fat vil følgende GKSer kunne foreta kontrollen som må gjøres av veterinær: 

  • Borg Havn 
  • Oslo Havn 

  • Oslo Gardermoen 

  • Larvik Havn

  • Ålesund Havn 

  • Kristiansund Havn 

Seloljen må omsettes i Norge eller eksporteres til land utenfor EU/EØS 

Mattilsynet gjør oppmerksom på at alle selprodukter siden 2009 har vært forbudt å samhandle/omsette i EU.   

Seloljen som importeres til Norge må derfor omsettes nasjonalt eller eksporteres til land utenfor EU.