Til hovedinnhold

Regler for import av matpotet

Det er ikke tillatt for privatpersoner å ta med seg poteter hjem fra utenlandsreiser. Dette gjelder også for poteter fra matbutikk i Sverige eller andre land. 

Publisert

Norge har et strengt regelverk for import av potet. Blant annet skal matpoteter som tas inn i Norge følges av et plantesunnhetssertifikat, både av privatpersoner og kommersielle importører. Sertifikatet dokumenterer at potetene tilfredsstiller de norske kravene til frihet for planteskadegjørere.

Mer om plantesunnhetssertifikat

Det er ikke tillatt å importere settepoteter til Norge, og det er ikke tillatt å bruke importert matpotet som settepotet.  

Krav til deg som skal importere matpotet

 Poteter kan bare importeres dersom de oppfyller kravene i plantehelseregelverket. Importører skal være registrerte i Mattilsynets skjematjeneste, hvor man også skal melde inn importsendingene. Du som importerer, er ansvarlig for at det blir gjennomført en mottakskontroll av sendingen. Denne mottakskontrollen skal verifisere at sendingen er i tråd med regelverket.Man skal kontrollere at

  • sendingen er fulgt av et originalt og riktig utfylt plantesunnhetssertifikat
  • sendingens innhold samsvarer med det som er angitt på sertifikatet
  • potetene er fri for skadegjørerne nevnt i regelverket 

Fremgangsmåten for å importere matpotet er nærmere beskrevet i Veileder for import av potet.    

Bakgrunn for reglene for import

Import av poteter medfører en risiko for å introdusere og spre planteskadegjørere som kan gi alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Flere av planteskadegjørerne som angriper potet i EU og utenfor Europa, har vi til nå heldigvis ikke oppdaget i Norge. Derfor har Norge et strengt regelverk for import, produksjon og omsetning av potet. 

 

Regelverk

Forskrift om importforbud nederlandsk potet

Forskrift om import av matpoteter fra Egypt