Produktinformasjons-dokument (PIF eller dossier)

Ethvert kosmetisk produkt skal ha et produktinformasjonsdokument.

Publisert

Produktinformasjonsdokumentet skal oppbevares i et tidsrom på ti år etter den datoen da det siste partiet av det kosmetiske produktet ble markedsført. Dette skal inneholde følgende opplysninger:

  • En beskrivelse av det kosmetiske produktet som viser en tydelig sammenheng mellom produktet og produktinformasjonsdokumentet
  • Det kosmetiske produktets sikkerhetsrapport
  • En beskrivelse av framstillingsmetoden og en erklæring om samsvar med god framstillingspraksis
  • Bevis for den/de eventuelle påståtte virkningen/e av det kosmetiske produktet
  • Data om eventuelle dyreforsøk i forbindelse med utvikling eller sikkerhetsvurdering av produktet og/eller dets bestanddeler

Dersom produktet er produsert i Norge, skal myndighetene i Norge ha tilgang til dokumentet. Det er da viktig at dokumentet er på et språk som kan forstås av norske myndigheter.

Produktinformasjonsdokumentet er langt mer omfattende enn et HMS-blad og det kreves faglig kompetanse innen medisin, toksikologi, farmakologi e.l. for å kunne utarbeide deler av et slikt dokument. Dette dokumentet skal benyttes av myndighetene dersom det oppstår helseskader hos forbrukere.

Plikter for ansvarlig person

Det er ansvarlig person/responsible person (RP) som skal sørge for at produktinformasjonsdokumentet er utarbeidet og lett tilgjengelig på adressen angitt på etiketten på produktet.

RP skal også utarbeide, vedlikeholde og oppbevare dossieret, som skal inneholde risikovurderingen som viser at produktet er trygt i bruk. Risikovurderingen skal utføres av en som har godkjent utdanning innen farmasi, toksikologi, medisin eller tilsvarende.

Retningslinje for vedlegg I til kosmetikkforskriften (PDF)