Ansvarlig person (responsible person, RP)

Kosmetiske produkter skal ha en juridisk person som har ansvar for at de fleste krav til produktet oppfylles.

Publisert

Ethvert kosmetikkprodukt som settes på markedet, skal ha en ansvarlig person (responsible person, RP). RP har ansvar for de fleste kravene i regelverket.

I disse tilfellene er du RP

Du er RP når du

  • produserer kosmetiske produkter
  • importerer kosmetiske produkter inn i EU/EØS
  • distribuerer og markedsfører et kosmetisk produkt under ditt navn eller varemerke, eller endrer et produkt som allerede er markedsført på en slik måte at samsvar med det gjeldende kravet kan påvirkes.

Dette har RP ansvar for

RP og distributør er begge ansvarlige for at de fleste av forordningens krav er oppfylt. Unntaket er nasjonale språkkrav og enkelte mindre detaljer, som bare de nasjonale distributørene har ansvar for. Lenger ned ser du hvem som er distributør.

RP skal sørge for blant annet

RP skal også utarbeide, vedlikeholde og oppbevare produktets informasjonsprofil (PIF/dossieret)

Regelverk

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter