Kunngjøringer


Nyheter per side:
Sortering: Dato Alfabetisk

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 2 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

Mattilsynet har 23. august 2021 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark, opphevet bekjempelsessone 2 rundt lokaliteten 31738 Bjørga i Sørreisa kommune i... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_opphever_bekjempelsessone_2_i_kontrollomraadet_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_sorreisa_senja_dyroy_ibestad_og_salangen_kommuner_troms_og_finnmark.44087 Publisert 23.08.2021 | Sist endret 23.08.2021

Mattilsynet endrer kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke

Mattilsynet har 19. august 2021 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kom... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_endrer_kontrollomraade_for_ila_i_harstad_ibestad_senja_gratangen_tjeldsund_lavangen_og_salangen_kommuner_troms_og_finnmark_fylke.44042 Publisert 19.08.2021 | Sist endret 19.08.2021

Overvåkings- og friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist Gyrocactylus salaris i prøvene tatt fra atlantisk laks og regnbueørret i oppdrettsanlegg og vill laksefisk i vassdrag. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å dokumentere fristatus for Gyrodact... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/gyro/overvaakings_og_friskmeldingsprogram_for_gyrodactylus_salaris_2020.43288 Publisert 02.06.2021 | Sist endret 03.06.2021

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Smøla kommune i Møre og Romsdal

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 39617 Svanøya  i Smøla kommune, Møre og Romsdal.  Salmar Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til f... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_smola_kommune_i_more_og_romsdal.45134 Publisert 15.12.2021 | Sist endret 16.12.2021

Risikovurdering: Import av rogn og gytefisk fra Vänern til Femund- og Trysilvassdraget

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko (sannsynlighet og konsekvens) for introduksjon av smitte ved import av rogn og gytefisk av Klarälvslaks fra Sverige til Femund- og Trysilvassdraget i Norge. Hva un... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_import_av_rogn_og_gytefisk_fra_vanern_til_femund_og_trysilvassdraget.39591 Publisert 24.06.2020 | Sist endret 24.06.2020

Mistanke om ILA i oppdrettsanlegg i Suldal kommune i Rogaland

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved landlokaliteten 11879 Kilavågen Land i Suldal kommune i Rogaland fylke. Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. Alle som ferdes i området og driver ak... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mistanke_om_ila_i_oppdrettsanlegg_i_suldal_kommune_i_rogaland.44948 Publisert 23.11.2021 | Sist endret 23.11.2021

Mattilsynet oppretter kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker

Mattilsynet har 15. juni 2021 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tysnes, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland fylker. IL... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_infeksios_lakseanemi_ila_i_tysnes_kvinnherad_stord_fitjar_sveio_og_vindafjord_kommuner_vestland_og_rogaland_fylker.43460 Publisert 15.06.2021 | Sist endret 15.06.2021

Risikovurdering av pukkellaks

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at invasjonen av pukkellaksen kan gjøre stor skade i Norge.  Hva undersøkte VKM:Pukkellaks i norske elverHva lette VKM etter?Risiko for negative ko... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_av_pukkellaks.37376 Publisert 16.01.2020 | Sist endret 13.08.2020

Risikovurdering: Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring

På oppdrag fra Mattilsynet har VKM vurdert om smittsomme sykdommer kan følge med frossen melke, enten direkte fra stamfisken eller gjennom forurensning fra miljøet. Hva undersøkte VKM?Risiko forbundet med smitteoverføring ved han... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risikovurdering_handel_med_frossen_melke_fra_oppdrettsfisk__risiko_for_smitteoverforing.34358 Publisert 29.03.2019 | Sist endret 06.12.2019

Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett. Hva undersøkte Veterinærinstituttet?Hvilke agens som kan spre seg mellom innlandsoppdrett og fra oppdrett til... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/risiko_for_smitte_i_forbindelse_med_innlands_fiskeoppdrett.42602 Publisert 26.03.2021 | Sist endret 26.03.2021

Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015

Rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012–2015» viser at restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet er lave. Mattilsynet har videre vurdert helsefaren ved å spise jordbær, bringebær og blåbær. Beregningen... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_baer_20122015.31919 Publisert 26.04.2017 | Sist endret 13.08.2018

Rester av plantevernmidler i næringsmidler 2017

Overvåkingen viser at nivået av plantevernmiddelrester i mat er generelt lavt. Det er påvist få overskridelser. Dette tilsier at maten er trygg å spise med de målte nivåene av plantevernmidler. Analyseresultatene for samtlige prøv... https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/rester_av_plantevernmidler_i_mat/rester_av_plantevernmidler_i_naeringsmidler_2017.31315 Publisert 25.06.2018 | Sist endret 25.06.2018

Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Bodø kommune i Nordland fylke

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland fylke. Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver med oppdrett av laks på lokaliteten.Alle som ferdes i området og driver aktivi... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/paavist_ila_i_oppdrettsanlegg_i_bodo_kommune_i_nordland_fylke.43447 Publisert 22.06.2021 | Sist endret 22.06.2021

Stor variasjon i lusepåslag på utvandrende laks

Resultatet fra den nasjonale overvåkingen av lakselusens påvirkning på vill laksefisk (NALO) viser at det også i 2021 var stor geografisk variasjon i lusepåslag på utvandrende laks. Overvåkingsprogrammet NALO kartlegger lakselusen... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/lakselus/stor_variasjon_i_lusepaaslag_paa_utvandrende_laks.45409 Publisert 10.01.2022 | Sist endret 10.01.2022

Mattilsynet opphever forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner i Sogn og Fjordane

Mattilsynet har 31. august 2021 opphevet forskrift om kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane. For å begrense utbrudd og spredning av pankreassykdom forårsaket av viruset SAV2 i Sogn... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_forskrift_om_kontrollomraade_for_pd_i_gulen_hoyanger_hyllestad_og_solund_kommuner_i_sogn_og_fjordane.44139 Publisert 31.08.2021 | Sist endret 31.08.2021

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for PD i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, Vestland fylke

Mattilsynet har 21. juli 2021 ved endring av forskrift om PD-bekjempelse i Stad, Kinn og Bremanger kommuner, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 13612 Rundreimstranda i Stad kommune. Fiskesykdommen PD ble påvist ved sjø... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/mattilsynet_opphever_bekjempelsessonen_i_kontrollomraadet_for_pd_i_stad_kinn_og_bremanger_kommuner_vestland_fylke.43921 Publisert 21.07.2021 | Sist endret 21.07.2021

Overvåkingsprogram 2020: Helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann

I forbindelse med overvåking av helsestatus hos vill anadrom laksefisk fra sjø til ferskvann i Norge, har Veterinærinstituttet undersøkt gjellehelse hos vill laksefisk. Formålet med overvåkingen er å avdekke sykdomsframkallende sm... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/overvaakingsprogram_2020_helsestatus_hos_vill_anadrom_laksefisk_fra_sjo_til_ferskvann.42933 Publisert 05.05.2021 | Sist endret 05.05.2021

Overvåkingsprogram for krepsepest 2020

I 2020 ble smitte av krepsepest kun avdekket i sørlige deler av Rødnessjøen i Haldenvassdraget. Det var ikke tegn til spredning av krepsepest i noen av de andre områdene som ble overvåket, Mossevassdraget, Glommavassdraget og elve... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/krepsepest/overvaakingsprogram_for_krepsepest_2020.43323 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkingsprogram for skjellsykdommer 2020

Den norske populasjonen av flatøsters blir vurdert å være fri for parasitten Bonamia spp. Utbredelsen av parasitten Marteilia pararefringens i blåskjell er sannsynligvis større enn tidligere antatt. Hva er undersøkt: Dyrkingsanleg... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/Marteiliose/overvaakingsprogram_for_skjellsykdommer_2020.43315 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021

Overvåkingsprogram VHS og IHN 2020

Det ble heller ikke i 2020 påvist VHS- eller IHN-virus i de ca. 500 prøvene tatt fra atlantisk laks, regnbueørret og ulike rensefiskarter fra oppdrettsanlegg langs store deler av kysten. Hensikten med overvåkingsprogrammet er å d... https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/vhs/overvaakingsprogram_vhs_og_ihn_2020.43313 Publisert 07.06.2021 | Sist endret 07.06.2021